Monitoring ostatní

Monitoring Pohybu

 • zjištění a historie pohybu dětí, seniorů, nemocných, bezpečnostních pracovníků, tlačítko SOS
 • zjištění polohy a historie pohybu zvířat, upozornění na opuštění vyhrazené zóny
 • zjištění polohy a historie pohybu zboží, zásilek
 • zjištění polohy ztracených či odcizených zavazadel
 • zobrazení všech informací v mapě, vždy s přesným časem události

Monitoring prostoru

 • ochrana majetku a zdraví osob, zabezpečení právem chráněných zájmů
 • preventivní funkce, vytvoření bezpečných zón v exponovaných lokalitách
 • nezastupitelný prostředek v oblasti prevence a odhalování trestné nebo jiné protiprávní činnosti
 • snížení trestné či jiné protiprávní činnosti, pokles přestupků proti narušování veřejného pořádku
 • výborná vypovídací hodnota a poskytnutí většího přehledu o vzniklých situacích
 • venkovní i vnitřní zabezpečení
 • monitorování obecního majetku, černých skládek apod.
 • hlídání opuštěných zařízení, hlídání zemědělské úrody
 • hlídání rekreačních, nebo jiných objektů
 • hlídání zaparkovaných vozů

Monitoring jízdních kol

 • 24 hodinové připojení na dispečink
 • mobilní aplikace
 • přehled o aktuální pozici kola na mapě
 • podrobná historie pohybu, výškopis
 • okamžitá informace o pohybu kola
 • zobrazení všech informací v mapě, vždy s přesným časem události
 • okamžité dohledání kola při odcizení v EU
 • upozornění na termíny údržby kola