Monitoring vozidel

 • okamžitý přehled o pozici všech vozidel v mapě
 • podrobná historie pohybu
 • možnost nastavení na soukromou nebo služební jízdu, možnost skrytí soukromých jízd
 • identifikace řidičů a jejich cest
 • sledování spotřeby paliva a porovnání se stanovenou spotřebou
 • hromadné načtení čerpání k vozidlům z čerpacích karet
 • grafy využití vozidel
 • podklady pro účtování služebních cest
 • možnost nastavení přístupových práv k jednotlivým vozidlům
 • upozornění na termíny údržby, výměny oleje a STK
 • evidence servisních zásahů
 • kontrola dodržování rychlosti
 • kontrola jízdy a zacházení s vozidlem